Mária Straňanková

Koordinátorka

Alžbeta Kanáliková

Programová koordinátorka, členka predsedníctva

Ivan Kňaze

Kňaz

Katarína Hriníková

Administrátorka

Jana Mária Bolyósová

VOC Martin

Barbora Striežencová

VOC Považská Bystrica

Mária Nagyová

VOC Bolešov

Lucia Haladejová

VOC Čadca

Dominik Špánik

VOC Rajecké Teplice

Sarah Štefanková

VOC Žilina

Janči Špánik

člen tímu - správca webstránky a grafik